Gå ikke ind i træningslokalet med udendørs fodtøj på, tak!
- Det er klamt at ligge i snavset og det udgør også en sikkerhedsrisiko - det kunne gå ud over dig selv eller dit barn !
- Anbring udendørs fodtøj i et omklædningsrum, uden for træningslokalet eller tag noget med til at have det i.

Medbring gerne en flaske vand, men tag den aldrig med ind på gulvet på hold, hvor der er risiko for at træde på eller vælte den.