VIGTIGT:

Ved første tilmelding skal du vælge Ny profil .
Den ny profil kan genbruges ved tilmelding af andre familiemedlemmer, når bare email-adressen er den samme.
Det der ALTID - også for børn - den deltagendes navn og fødselsdag, der skal tilmeldes.

Da vi er en en ny forening, er det også et nyt - og tomt - medlenssystem. 
Derfor skal alle medlemmer oprettes (igen).
Vi beklager ulejligheden.