Betalingsmåder

Online-betaling kan ske med Dankort og Visa Dankort.
Alternativt kan betaling foretages manuelt ved bankoverførsel eller med MobilePay:
- Send en email til info@kikgymnastik.dk med holdnavn, deltagers navn, adresse, fødselsdag, email og telefonnummer.
  Så sender vi en email retur med detaljeret vejledning.

Abonnementsaftale

Ved køb af abonnementsaftale, fx medlemskab og anden løbende ydelse, godkender kunden, at Karise Idræts Klub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Karise Idræts Klub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal) så længe, abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag, før en ny betalingsperiode begynder. Karise Idræts Klub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af abonnementet.

Indgået abonnementsaftale er gældende indtil, den opsiges af Karise Idræts Klub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftale, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. 

Abonnementsprisen er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af Karise Idræts Klub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varslet fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår eller regler, som oplyses ved køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

Refusion af indbetalte beløb kan foretages i særlige tilfælde, læs mere her: Værd at Vide

Behandling af personoplysninger

Karise Idræts Klub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i foreningens webshop. Karise Idræts Klub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse, som er:

  • navn
  • adresse
  • fødselsdag
  • telefonnummer
  • e-mail adresse.

Registrerede oplysninger opbevares i henhold til GDPR-lovgivningen.
Personfølsomme oplysninger som fx cpr-nr. og konto-/kortnumre registreres ikke.

Ved handel på hjemmesiden registreres personoplysninger for at kunne levere den bestilte ydelse.

I overensstemmelse med Persondataloven vil Karise Idræts Klub som dataansvarlig give enhver, der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende:

  • Hvilke oplysninger der behandles
  • Behandlingens formål
  • Hvem der måtte modtage oplysningerne
  • Hvorfra oplysningerne stammer
Virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger:

Karise Idræts Klub
Prins Buris Vej 14
4653 Karise
CVR-nr: 30645219 

Tlf.: +45 23 49 44 32
E-mail: lisbeth.eisensoe@outlook.com