Hvor ikke andet er nævnt ved holdet, er vintersæsonen fra og med uge 36 i 2020 til og med uge 11 i 2021.

Med mindre andet aftales på det enkelte hold, er der ikke træning i :
- Skolens efterårsferie 10-18. okt. 2020, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens juleferie 19. dec. - 3. jan. 2021, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale
- Skolens vinterferie 13-21. feb. 2021, dog træner lørdag- og søndagshold den ene weekend efter aftale

Vintersæsonen afsluttes med opvisning i Karise Hallen lørdag, den 20. marts 2021
- Derefter følger forårssæsonen, hvor tilmelding skal foretages på ny.

Vi tager forbehold for aflysning, hvis et lokale af kommunen inddrages til andet formål.
- En aflysning vil så vidt muligt blive kompenseret men en træning på et andet tidspunkt