Fordel husstandens samlede udgifter for tilmeldinger over 3 betalinger:

I stedet for TILMELD:
- Send en mail til info@kikgymnastik.dk 
med disse oplysninger for hvert hold og hver deltager:
- Holdnavn,
 deltagers navn, adresse, fødselsdag samt (forælders) telefonnummer

Gebyr: 20 kr pr rate pr hold pr deltager
Raterne forfalder til betaling pr 15. september, 15. oktober og 15. november
Alle rater er forfalden til betaling uanset tilmeldingstidspunkt og eventuel manglende fremmøde.